03.12.2015

U.Augulis pateicas NVO par ieguldījumu cilvēku ar invaliditāti atbalstā


Atzīmējot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) pasludināto Starptautisko  dienu cilvēkiem ar invaliditāti, Labklājības ministrijas (LM)  parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks pasniegs trīs atzinības  rakstus par nozīmīgu ieguldījumu un būtisku iniciatīvu īstenošanu  cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Balvas  pasniegšana norisināsies ceturtdien, 3.decembrī, plkst.18:00 Latvijas  Nacionālajā bibliotēkā Tiesībsarga un apvienības „Apeirons” rīkotajā  pasākumā “Gada balva par personu ar invaliditāti atbalstu”. LM  godināšanai izvirzītie cilvēki dažādās nevalstiskajās organizācijās  pārstāv cilvēku ar invaliditāti tiesības un ir īstenojuši nozīmīgus,  inovatīvus projektus šo cilvēku atbalstam.

“Starptautiskajā dienā  cilvēkiem ar invaliditāti vēlamies pastiprināti pievērst uzmanību un  uzrunāt sabiedrību par jautājumiem, kas skar cilvēku ar invaliditāti  dzīves kvalitāti. No vienas puses, valsts nodrošina dažādus  pamatatbalsta pasākumus un tiesību aizsardzību. Tomēr šajā jomā valstij  vēl ir daudz darāmā, lai nodrošinātu vides pieejamību, iekļaujošu  izglītības sistēmu, pilnvērtīgu veselības aprūpi un sabiedrības  iecietības sekmēšanu.

Tomēr no otras puses būtiska loma ir tieši  nevalstiskajam sektoram un aktīviem cilvēkiem, kas ik dienu nesavtīgi, godprātīgi strādā, lai uzlabotu cilvēku ar invaliditāti dzīvi, sniegtu  viņiem iespējas un nepieciešamo palīdzību integrācijai sabiedrībā. Vēlos  šajā dienā īpaši pateikties par viņu darbu, sekmējot cieņpilnu dzīvi  cilvēkiem ar invaliditāti, ieguldot savu laiku, enerģiju, neatlaidību un  entuziasmu,” uzsver labklājības ministrs Uldis Augulis.

Lai  veicinātu cilvēku ar invaliditāti pamattiesību un pamatbrīvību  nodrošināšanu, LM šogad izstrādāja „Apvienoto Nāciju Organizācijas  Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas  pamatnostādņu 2014. -2020. gadam” īstenošanas plānu 2015. -2017. gadam.

Plānā  iekļauti pasākumi, kas paredz pilnveidot esošos un attīstīt jaunus  atbalsta pasākumus un pakalpojumus, padarīt tos saprotamākus un  pieejamākus, kā arī sekmēt iesaistīto pušu izpratni un atbildību,  tādejādi aizvien vairāk tuvinot personas ar invaliditāti cieņpilnai un  neatkarīgai dzīvei.

Tāpat LM plāno turpināt pilnveidot cilvēku ar  invaliditāti nodrošinājumu ar mūsdienīgiem tehniskajiem  palīglīdzekļiem. Tādējādi būs iespējams uzlabot cilvēku ar invaliditāti  dzīves kvalitāti un mazināt rindas pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Atbalsts  cilvēkiem ar invaliditāti plānots arī Eiropas Savienības fondu jaunajā  periodā. Tādējādi šogad uzsākti sagatavošanas darbi jaunu pasākumu  ieviešanai, kas paredz gan izmaiņas pakalpojumos, gan jaunus  pakalpojumus, gan tehnoloģiju risinājumus cilvēka spēju novērtēšanai,  gan atbalsta pasākumus ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti.
Saskaņā  ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas  datiem,  valstī 2015. gada oktobrī kopumā bija 172 406 cilvēki ar invaliditāti,  kas ir 8,68% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita. 8 192 no viņiem bija  bērni