14.12.2017

Eiropadome lemj par sankciju pret Krieviju pagarināšanu


Ministru prezidents Māris Kučinskis ceturtdien, 14. decembrī, Briselē kopā ar pārējo Eiropas Savienības (ES) valstu un valdību vadītājiem Eiropadomes ietvaros apsprieda jautājumus, kas saistīti ar sankciju pret Krieviju īstenošanu.

ES valstu un valdību vadītāji nonāca pie secinājuma, ka sankcijas pret Krieviju ir jāturpina, it īpaši ņemot vērā, ka savulaik noslēgtā Minskas vienošanās netiek pildīta. Arī Latvijas pozīcija paredz, ka sankcijas pret Krieviju nav pārskatāmas vismaz tik ilgi, kamēr tiks izpildītas Minskas vienošanās.

Reaģējot uz Krievijas īstenotajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem un agresiju Ukrainā, ES ir noteikusi sankcijas pret Krieviju.

Konflikts Ukrainā vēl joprojām turpinās. Minskas vienošanos izpildē nav progresa, to pārkāpj abas iesaistītās puses. Uzticības līmenis starp abām pusēm ir ļoti zems. EDSO novērošanas misijai Kijevas nekontrolētajās teritorijās regulāri saskaras ar dažāda veida draudiem, kas ietekmē misijas darbību.

No šā gada septembra sākumā līdz oktobra pirmajai pusei bija novērojama pamiera pārkāpumu samazināšanās, bet, sākot no oktobra vidus, pamiera pārkāpumu skaits ir pakāpeniski palielinājies. Pieaugusi arī neatļauto ieroču izmantošana. Regulāri pienāk ziņas par apšaudēm, ievainotajiem un kritušajiem.