13.12.2017

Ostu padome apstiprina darba plānu 2018.gadam


Trešdien, 13.decembrī, satiksmes ministra Ulda Auguļa vadībā notika Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (Padome) šī gada pēdējā sēde, tajā vērtēja paveikto nozarē 2017.gadā, kā arī iezīmēja vairākus nozīmīgākos nozares reklāmas pasākumu projektus 2018.gadā, kuros piedalīsies Latvijas tranzīta un loģistikas nozares uzņēmumi.

Ostu padome ieplānoja sēdes – 14.februārī, 11.aprīlī, 6.jūnijā, 22.augustā, 10.oktobrī un 12.decembrī un apstiprināja izskatāmo jautājumu darba plānu, kā arī aicināja padomes locekļus rosināt arī citu nozarei svarīgu jautājumu izskatīšanu. Jautājumi skars gan infrastruktūras attīstību, gan administratīvā sloga mazināšanu, gan nozares konkurētspējas vecināšanu, gan Latvijas, gan Eiropas Savienības (ES) līmeņa normatīvu izstrādi un ES fondu piesaistes iespējas. 

Nākamajā gadā, pēc apstiprināšanas LOTLP Reklāmas padomē, plānota Latvijas tranzīta un loģistikas nozares uzņēmumi dalība izstādēs – Mumbajā - Indijā; Maskavā, Šanhajā, Šenžeņā - Ķīnā; Almatā - Kazahstānā; Minskā - Baltkrievijā; Taškentā - Uzbekistānā, kā arī iespējama dalība izstādēs Irānā un Ukrainā.

SIA “LDz Loģistika” valdes priekšsēdētājs Verners Lūsis informēja par LDz Loģistika paveikto un plānoto tranzīta un loģistikas nozares būtisko mērķu sasniegšanā, t.sk. sadarbības paplašināšanu ar Baltkrievijas dzelzceļu dažādu projektu īstenošanā, iesaistot partnerus Ķīnā,,un Vācijā. Nākamajā gadā tiks aktīvi turpināts šogad iesāktais darbs, jo īpaši ar kravu īpašniekiem un Indijas ostām, lai sadarbībā ar RŽD Loģistika un Transcontainer, kā arī Baltkrievijas dzelzceļu, palaistu testa vilcienu no Indijas (Mumbaja) uz Latviju (Ziemeļu – Dienvidu koridors uz Skandināviju caur Latviju). Tāpat 2017.gadā parakstīts līgums par sadarbību ar KTŽ Ekspress, lai ar Kazahstānas pusi turpinātu aktīvu darbu pie efektīvāku piedāvājumu izstrādes dzelzceļa pārvadājumiem “The Belt and the Road” iniciatīvas ietvaros. Šogad panākta vienošanās ar “DHL Global Forwaring” par informācijas ievietošanu uzņēmuma elektroniskajā sistēmā, lai efektīvi piedāvātu jau esošajiem “DHL Global Forwaring” klientiem un interesentiem Latvijas tranzīta koridora iespējas. Ir uzsākts darbs pie jaunu klientu un partneru piesaistes Skandināvijas un Eiropas valstīs. Tā šā gada nogalē Rīgā notika biznesa kontaktu veidošanas pasākums “Latvia – meeting point between Scandinavia and China”, kas tika organizēts sadarbojoties Ārlietu un Satiksmes ministrijām un Latvijas lielākajiem transporta un loģistikas uzņēmumiem

Par līdz šim paveikto muitas procedūru uzlabošanu un administratīvo barjeru samazināšanu kravu pārvadāšanas jomā, kā arī par Muitas likumā noteiktu Ministru kabineta noteikumu izstrādes un ieviešanas gaitu informēja Finanšu ministrija. Kopumā valdība ir apstiprinājusi 18 noteikumus, saistībā ar jauno ES Muitas kodeksu, darbs pie normatīvo aktu izstrādes turpinās.

Par plānotajiem infrastruktūras modernizācijas pasākumiem Latvijas – Krievijas un Latvijas – Baltkrievijas robežšķērsošanu vietu caurlaides spēju palielināšanai, kravas transportlīdzekļu rindu mazināšanai un kapacitātes nodrošināšanai informēja VAS “ Valsts Nekustāmie īpašumi” valdes locekle Kitija Gruškevica. 

Informēja par paveiktajiem darbiem 2017.gadā un plānotajiem - robežšķērsošanas vietā “Terehova – Burački”, projektu “Lavri –robežšķērsošanas vietas “Bruņiševa” pievadceļa infrastruktūras uzlabošana”, robežšķērsošanas vieta “Terehova” modernizācijas projekta 2.etapa īstenošana, kā arī robežšķērsošanas vietas “Terehova” projekta pabeigšana. Savukārt uz Latvijas Baltkrievijas robežas – robežšķērsošanas vietas “Urbāni” (Baltkrievija) un “Silene” (Latvija) modernizācija, robežšķērsošanas vietas “Pāternieki” (Latvija) un “Grigorovščina” (Baltkrievija) infrastruktūras uzlabošana.

Padome akcentēja nepieciešamību risināt robežkontroles punktu kapacitātes jautājumus uz Latvijas – Baltkrievijas robežas, kur pēdējā laikā pieaug autopārvadājumu rindas, un gatavot attiecīgu ziņojumu Ministru kabinetam