07.12.2017

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: KLP jāstimulē nodarbinātība, ekonomika un apdzīvotība laukos


Ceturtdien, 7. decembrī, Zemkopības ministrijas un Valsts Lauku tīkla rīkotajā konferencē “Lauksaimniecības politika pēc 2020” notika diskusija par Eiropas Komisijas (EK) izstrādāto un 29. novembrī publicēto konceptuālo dokumentu ar vīziju par Eiropas Savienības lauksaimniecības nākotni  “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne”.

 

“Zemkopības ministrija šobrīd analizē Eiropas Komisijas ieceres un to ietekmi uz Latvijas lauksaimniecību. Iepazīstoties ar dokumentu, mums radies pozitīvs iespaids, ka Eiropas Komisija izstrādājusi gudru, progresīvu taču tajā pašā laikā sarežģītu vīziju. Šīs ieceres vēl ir ļoti nopietni jāizvērtē. Daudz kas pagaidām ir ļoti neskaidrs un rosina jautājumus par to, kā praktiski varēs šos priekšlikumus realizēt. Ja notiks tā, kā Eiropas Komisija šobrīd sola, lauku attīstības jomā mums būs iespējas turpināt un attīstīt mūsu sākto lauku attīstības virzību. Būs attīstība nodarbinātībā, ekonomikā un apdzīvotībā laukos. Tas būtu ļoti pozitīvi,” konferencē uzsvēra zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

 

Zemkopības ministrs arī norādīja, ka nepieciešams mazināt KLP atbalsta atšķirības starp dalībvalstīm. Vienlīdzība tiešajos maksājumos dalībvalstu starpā ir jāsasniedz jau 2021. gadā, jo vienlīdzīgi tiešmaksājumi varētu nodrošināt saimniecību līdzvērtīgu noturību pret cenu svārstībām un augsto standartu ieviešanu, kā arī dalībvalstis spētu līdzvērtīgi risināt nākotnes izaicinājumus vides un klimata rīcības jomās,” sacīja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

 

Konferencē EK Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta pārstāvji Kristīne Bori un Imans Būts informēja par aktualitātēm saistībā ar EK skatījumu uz ES Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2020. gada. Diskusijās piedalījās arī Zemkopības ministrijas eksperti, Lauku konsultāciju un izglītības centra, lauksaimnieku un mežsaimnieku nevalstisko organizāciju, Agroresursu un ekonomikas institūta, Latvijas Dabas fonda pārstāvji u.c.

 

Zemkopības ministrija un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 2018. gadā rīkos virkni pasākumu, lai ar lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem diskutētu par ES Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna mērķiem, organizējot konferences un iesaistot pēc iespējas lielāku lauku nākotnē ieinteresēto sabiedrības daļu.