05.12.2017

Notiks apmācības Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem un pašvaldību atbildīgajām amatpersonām “Vesela Latvija”


7.decembrī Rīgā notiks apmācības Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) koordinatoriem un pašvaldību atbildīgajām amatpersonām par veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumiem “Vesela Latvija”. Apmācību mērķis ir stiprināt NVPT koordinatoru un pašvaldību atbildīgo amatpersonu kompetences, sniegt metodoloģisku atbalstu, kā arī sekmēt savstarpējās pieredzes apmaiņu.

Apmācību laikā to dalībniekiem tiks sniegta informācija par efektīvākajiem veidiem, kā risināt aktuālus sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumus pašvaldībās, integrējot veselību veicinošas aktivitātes iedzīvotāju ikdienā, un tādējādi sekmējot veselības uzlabošanos un slimību profilaksi. Tāpat apmācību dalībnieki tiks iepazīstināti ar labās prakses piemēriem veselības veicināšanā un slimību profilaksē Latvijā un ārzemēs.

Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīklā Latvijā šobrīd ir iesaistītas 112 pašvaldības. Šajā tīklā tiek iekļautas tās pašvaldības, kuras īsteno veselību veicinošu politiku, paredz resursus, atbildīgos koordinatorus, īsteno sabiedrību izglītojošus pasākumus un veido infrastruktūru, kas rada iespējas pašvaldību iedzīvotājiem būt fiziski aktīviem, sekot līdz veselības rādītājiem un veidot veselīgus ikdienas paradumus.

Pašvaldību veselības veicināšanas koordinatoru un pašvaldības atbildīgo amatpersonu aktīvā darbība veselības veicināšanas jomā gadu gaitā ir pierādījusi savu nozīmību un pozitīvo ietekmi uz vietējo sabiedrību, mudinot apzināties veselības tiešo saistību ar fiziskajām aktivitātēm, veselīgu uzturu un slimību profilaksi ikdienā. Ikkatras pašvaldības izaugsme un attīstība veselības veicināšanas jomā ir būtiska, lai kopīgi virzītos uz mērķi – veselāku sabiedrību.

Aicinām sekot līdzi apmācībām, vērojot video tiešraidi šeit: www.ESparveselibu.lv

Apmācības tiek organizētas Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).