20.01.2017

Vienojas par uzlabojumiem reto slimību pacientu aprūpē


20.janvārī veselības ministre Anda Čakša tikās ar universitātes slimnīcu* vadību, lai pārrunātu jautājumus saistībā ar reto slimību veselības aprūpes problēmām un mērķiem Latvijā. 

Sanāksmes laikā tika pārrunātas ar reto slimību pacientu veselības aprūpi saistītās problēmas, tostarp, nepilnīga reto pacientu datu uzskaite, kas neļauj redzēt kopainu – kopējo pacientu skaitu un to ārstēšanai nepieciešamo finansējumu. Latvijā 75% reto slimību pacientiem tiek konstatētas jau bērnībā, taču šobrīd nav nodrošināta nepārtrauktība veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā, jo pacientiem pēc 18 gadu vecuma ārstēšana nereti netiek apmaksāta pilnā apmērā ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ. Viena no diagnosticētajām problēmām ir arī koordinācijas trūkums pacientu aprūpē, kas apgrūtina diagnostiku un tālākās ārstēšanās iespējas. Līdz ar to sanāksmes laikā tika panākta vienošanās par multidisciplināras, uz pacientu orientētas programmas izveidi, kas nodrošinās pacientiem koordināciju un ārstēšanu centralizēti.

Veselības ministre Anda Čakša: “Šobrīd reto slimību pacientu veselības aprūpe ir sadrumstalota, tāpēc mūsu mērķis ir centralizēti koordinēt pacientus, veicot precīzu uzskaiti, un nodrošināt tiem nepieciešamo ārstēšanu. Tāpat būtiski ir risināt problēmu, ka retās slimības pacients šobrīd pēc 18 gadu vecuma paliek bez valsts veselības aizsardzības iespējām.”

Plānots, ka koordinējošo lomu informācijas apkopošanā par reto slimību pacientiem un reto slimību pacienta metodisko vadību nodrošinās Bērnu klīniskās universitātes slimnīca. Balstoties uz Eiropas references tīklu veikto auditu, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīca ir atzīta par pilnvērtīgu veselības aprūpes sniedzēju reto slimību jomā, kā arī slimnīcā ir liela pieredze ģenētikas darbības jomā, kas ir būtiski, ņemot vērā to, ka 80% retajām slimībām ir ģenētisks profils.

* Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca