19.01.2017

Satiksmes ministrs ar nozares valsts kapitālsabiedrību padomēm pārrunā aktuālo un plānoto


Satiksmes ministrs Uldis Augulis ceturtdien, 19.janvārī, tikās ar visu satiksmes nozares valsts kapitālsabiedrību padomēm, kas informēja ministru par līdz šim paveikto, kā arī galvenajiem darbības virzieniem, darba prioritātēm un šogad plānotajām aktivitātēm. Ministrs aicināja padomes locekļus tikties reizi mēnesī, lai nodrošinātu sekmīgu informācijas apriti un sadarbību.

Sanāksmē piedalījās arī Pārresoru koordinācijas centa vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis, informējot par padomes darbības nodrošinājuma aspektiem.

Kopumā tikšanās laikā padomes locekļi informēja ministru un Satiksmes ministrijas vadību par līdzšinējo darbu un sadarbības modeli ar kapitālsabiedrības vadību, galvenajiem darba un lēmumu pieņemšanas pamatprincipiem, kā arī uzņēmumu darbības stratēģiju pārraudzības procesu.

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” kā galvenos šī gada uzdevumus minēja kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijas izstrādi, investīciju projektu īstenošanas uzraudzību un lidlauka sertifikācijas procesa nodrošināšana. Savukārt VAS “Latvijas Pasts” padome ir apstiprinājusi jauno uzņēmuma darbības stratēģiju, bet VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” padome ir apstiprinājusi uzņēmuma rīcības plānu un nodrošina tā izpildes uzraudzību.

Savukārt ar VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes locekļiem ministrs pārrunāja virkni dzelzceļa nozares attīstības jautājumu, kas nozīmīgi nozares ilgtermiņa konkurētspējas nodrošināšanai. To vidū bija gan valdībā apstiprinātais dzelzceļa elektrifikācijas projekts, gan citi investīciju projekti. Padome atzinīgi novērtē regulāro tikšanos ar ministru un ministrijas vadību ieviešanu, tādējādi kopīgi varēs veidot stabilu informācijas apriti kā pamatu nozares attīstībai.

2016.gadā kopumā satiksmes nozarē ir ieceltas padomes 7 valsts kapitālsabiedrībām – VAS “Latvijas Pasts”, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs”, VAS “Latvijas gaisa satiksme”, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, VAS “Pasažieru vilciens”, VAS “Latvijas dzelzceļš”.

Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses un pārrauga valdes darbību. Padomes galvenie uzdevumi ir uzraudzīt kapitālsabiedrības darbības atbilstību tiesību aktu prasībām un akcionāru sapulces lēmumiem, apstiprināt darbības stratēģiju, ievēlēt un atsaukt valdes locekļus.

Padomes locekļi amatā ievēlēti akcionāru sapulcē saskaņā ar likumā noteiktām prasībām. Padomes locekļus virzīja nominācijas komisijas, organizējot atklātus kandidātu atlases konkursus, ievērojot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijas un labs pārvaldības standartus.