08.12.2014

Aizsardzības ministra uzruna Virsnieku un instruktoru ballē


Man ir tas gods būt kopā ar Jums šajā zīmīgajā vietā, kur 1918.gada rudenī sāka veidoties pirmās Latvijas armijas vienības, 1919.gada 10.jūlijā izveidojot Latvijas armiju.

 

Šo 95 gadu laikā kopš Latvijas armijas izveidošanas, bruņotie spēki ir auguši un pilnveidojušies, kļūstot par profesionālu komandu, kurā katrs karavīrs ir vienlīdz svarīgs. Šo gadu laikā esat vairojuši sabiedrības uzticību un pieradījuši, ka varat aizsargāt mūsu zemes neatkarību, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no uzbrukumiem, kā arī vairot starptautisko drošību.

 

Jūs esat padarījuši Latviju drošāku! Tieši jūs ik dienu sargājat Latvijas zemi, debesis un jūru, tādēļ Latvijas sabiedrība var baudīt brīvību un justies droši, dodoties savās ikdienas gaitās. Vienlaicīgi, piedaloties starptautiskajās operācijās un apmācot citu valstu bruņoto spēku pārstāvjus, jūs sniedzat nenovērtējamu pienesumu starptautiskās drošības stiprināšanā.

 

Ikviens no Jums ir zvērējis, netaupot spēkus, veslību un dzīvību, sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību, par ko pārliecinos ik dienas, tiekoties ar bruņoto spēku pārstāvjiem. Esmu pārliecināts, ka karavīri, kas pirms 95 gadiem izveidoja Latvijas armiju, būtu lepni par darbu, ko veicat šodien, sargājot mūsu dzimteni.

 

Galvenokārt, esmu šeit ieradies, lai pateiktos tiem, kas visās attīstības stadijās ir palīdzējuši bruņotajiem spēkiem nodibināties, attīstīties, pilnveidoties un sasniegt to līmeni, kurā mēs šobrīd esam. Tāpat arī vēlos pateikties Jums par dienestu bruņotajos spēkos, izturību un drosmi, kā arī sirds degsmi kalpot savai Tēvzemei, brīžiem pat riskējot ar dzīvību.

 

Es piekrītu savam priekšgājējam, kara ministram Jānim Ducenam, kurš, raksturojot Latvijas armiju, reiz teicis, ka mūsu armija nav liela, bet viņā valda nacionāls gars un nelokāma griba mācīties kara mākslā un – uzvarēt. Nekas nav mainījies - Jūs esat drosmīgi, Jūs esat gudri un esmu pārliecināts, ka Jums var uzticēt sargāt Latvijas drošību un vairot starptautisko drošību! 

 

Vēlos teikt īpašu paldies arī Jūsu tuvākajiem, kas šajā svinīgajā vakarā ir kopā ar Jums un ik dienu Jūs ir atbalstījuši, uzklausījuši, snieguši savu mīlestību, lai Jums šajā nebūt ne vieglajā profesijā pietiktu spēka un izturības. Karavīri nespētu savu darbu veikt tik kvalitatīvi un motivēti bez ģimeņu un tuvinieku atbalsta.

 

Kā aizsardzības ministrs esmu gandarīts par Jūsu darbu un ar Jums lepojos. Novēlu turpināt savu ceļu tikpat pašaizliedzīgi un atbildīgi! Lai ikvienam mūsu karavīram ir gods kalpot Latvijai!