08.12.2014

E.Tavars: Publisko pakalpojumu saņemšana jāatvieglo


Saistībā ar Publisko pakalpojuma likumprojekta, ko izstrādājusi Vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), virzību, atsākusies diskusija par publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošanu Latvijā.

Šonedēļ, pēc 12. Saeimas deputātes Nellijas Kleinbergas (Latvijas Reģionu apvienība) organizētas diskusijas par Publisko pakalpojumu likumprojektu, kas notika darba grupas sanāksmes ietvaros, VARAM parlamentārais sekretārs Edgars Tavars (Latvijas Zaļā partija) norādīja:"Šis likumprojekts iet smagi, un tam ir milzīga pretestība, bet ir cerība, ka šī iecere tomēr varētu arī 12.Saeimā nonākt uz 1.lasījumu jau drīzumā".

Šobrīd, kad nav vienota regulējuma, valsts iestādes un pašvaldības skaidro un sniedz vienu pakalpojumu dažādos veidos, tādējādi bieži vien nenodrošinot labāko un pieejamāko pakalpojuma sniegšanas risinājumu.

Sistemātiskas pieejas trūkums rada papildus administratīvo slogu iestāžu darbiniekiem, bet iedzīvotājos neapmierinātību par laikietilpīgu, sarežģītu un pārāk ilgu pakalpojuma procesu. Tāpēc Publisko pakalpojumu likumprojektā ir definēti un nodalīti publiskā pakalpojuma turētāja un sniedzēja pienākumi, kas nodrošinātu efektīvu un sistemātisku sadarbību starp iestādēm (arī starp iestādēm un pašvaldībām), kas būtiski uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un veicinātu publiskās pārvaldes efektivitāti.

„Iespējams, ka sabiedrība plašāk vēl nav informēta, bet ja šis likumprojekts "izies" cauri Saeimai, visai sabiedrībai – gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, būs nesalīdzināmi ātrāk, lētāk un ērtāk saņemt valsts un pašvaldību pakalpojumus vienviet, nebūs „kā pastniekiem” jāskraida  no vienas iestādes pie otras ar saskaņojumiem, izziņām un citiem dokumentiem”, runājot par ieguvumiem, uzsver E.Tavars.

Likumprojektā paredzēta arī Valsts vienotu klientu apkalpošanas centru (KAC) tīkla izveidi, lai uzlabotu savstarpējo sadarbību starp dažādām iestādēm, tādējādi būtiski uzlabojot pakalpojumu pieejamību klientiem.

Komentējot KAC nepieciešamību, E.Tavars uzsver ieguvumus šāda centra tīkla izveidei- „daudzas lietas varēs atrisināt pat neizejot no mājas, bet, izmantojot e-Latvija portālu.  Domāju, ka daudzi iedzīvotāji jau spēj novērtēt, kā klientu apkalpošanas pakalpojumi pēdējos gados ir progresējuši Ceļu satiksmes un drošības direkcijā (CSDD). Šādam būtu jābūt kā minimālajam servisa līmenim arī visās pašvaldības un valsts iestādēs. Iespējai ērti sadarboties ir jābūt pieejamai gan internetā, tā arī klātienē”.