30.09.2010

Baibai Rivžai tiks pasniegta Dzimumu līdztiesības balva


Ceturtdien, 30. septembrī plkst. 18.00 Baibai Rivžai (Latvijas Lauku sieviešu apvienība un Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija "Zvaigzne") tiks pasniegta Dzimumu līdztiesības balva par ieguldījumu sieviešu un vīriešu dzīves un darba apstākļu uzlabošanā un dzimumu līdztiesības veicināšanā. Balvas pasniegšana notiks Eiropas Mājā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28.


Balvas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem un novērtēt Saeimas deputātu un Ministru kabineta locekļu ieguldījumu dzimumu līdztiesības nodrošināšanā. Balva tiks pasniegta par darbu dzimumu līdztiesības veicināšanā 9. Saeimas pilnvaru laikā.
Pretendentus izvirzījušas Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla (LSOST) organizācijas, ievērojot tādus kritērijus kā, piemēram, iniciatīvas novitāte un aktualitāte, ieguldījums ekonomikā un valsts iedzīvotāju labklājībā, ieguldītais darbs un personības loma.
Izvirzītos kandidātus vērtēja neatkarīga ekspertu žūrija, tostarp politologs Filips Rajevskis, LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle un LSOST valdes locekles. Pasākumu atbalsta Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.