20.11.2015

Latvija kļūs par Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības līdzpriekšsēdētājas valsti


Veselības ministrs Dr. Guntis Belēvičs Vācijā, Berlīnē piedalās ikgadējā  Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības  partnerības (Partnerība) konferencē, kuras laikā Latvija tika ievēlēta  par līdzpriekšsēdētājas valsti šajā organizācijā, kas sevī ietver 9  valstu valdības, Eiropas Komisijas struktūrvienības un 8 starptautiskās organizācijas.

Latvija sadarbībā ar ievēlēto Partnerības priekšsēdētājas valsti Igauniju 2016.-2017.gadā strādās, lai uzlabotu cilvēku veselību un sociālo labklājību Ziemeļu Dimensijas reģionā. Paredzēts, ka 2018.- 2019.gadā Latvija varētu uzņemties priekšsēdētājas valsts lomu. 

Konferences ietvaros tika diskutēts par antimikrobās rezistences izplatības apturēšanu un pieņemta deklarācija „No stratēģijas līdz rīcībai – antimikrobās rezistences problēmu risināšana Ziemeļu dimensijas reģiona valstīs.” Deklarācijā ir atzīti antimikrobās rezistences radītie draudi un atspoguļoti būtiskākie virzieni Ziemeļu dimensijas reģiona valstu rīcībai, lai stiprinātu aizsardzību pret antimikrobo rezistenci.

Diskusijā par antimikrobās rezistences izplatību veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs uzsvēra, ka antimikrobās rezistences pieaugums un tā radītās sekas rada nopietnu apdraudējumu veselības aprūpes sistēmām un sabiedrības veselībai nacionālā, reģionālā un pasaules līmenī.  Dr.Guntis Belēvičs „Problēmas risinājumi jāmeklē dažādos sektoros – cilvēku un dzīvnieku veselības, lauksaimniecības un vides sektorā, tāpēc “Veselība visās politikās” ir piemērotākais pamats aktivitāšu plānošanai." 

Partnerības specifiskie mērķi ir arī samazināt HIV, tuberkulozes un ar to saistīto infekcijas slimību ietekmi; samazināt neinfekcijas slimību ietekmi; samazināt sociālās problēmas un apdraudējumu veselībai,  ko rada alkohola, tabakas un narkotiku lietošana u.c. mērķi.