20.11.2015

Latvija pagarina sadarbības līgumu ar Pasaules veselības organizāciju


2015.gada 20.novembrī veselības ministrs Dr. Guntis Belēvičs un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas Reģionālā biroja direktore Zsuszanna Jakab, tikšanās laikā Berlīnē, parakstīja divgades sadarbības līgumu starp Latvijas republikas Veselības ministriju un PVO Eiropas Reģionālo biroju. Līgumā noteiktas sadarbības prioritātes 2016.-2017. gadam, kas ir  vienlīdz svarīgas gan Latvijai, gan PVO Eiropas reģionam.

Veselības ministrs Dr. Guntis Belēvičs: "Latvijai sadarbība ar PVO ir stratēģiski svarīga. Mēs strādājam, lai sakārtotu veselības aprūpes sistēmu, atbilstoši labākajiem piemēriem un uzlabotu iedzīvotāju izpratni par veselīga dzīvesveida priekšrocībām.  Latvijai sadarbības līguma parakstīšana ar PVO ir tradīcija, kas apliecina mūsu ciešo draudzību, vienoto izpratni par veselības aprūpes politiku un sadarbības prioritātēm, kas ir jo īpaši būtiska ņemot vērā pēdējā laika notikumus Eiropā.".

Nākamajos divos gados, mūsu sadarbības prioritātes ir veselības sistēmu stiprināšana, infekciju un neinfekciju slimību ierobežošana, gatavība reaģēt ārkārtas situācijās un veselības veicināšana visas dzīves garumā. Līguma ietvaros mēs ne tikai turpināsim jau iesāktās aktivitātes, bet arī plānojam jaunas konsultatīvas sadarbības iespējas tādos jautājumos kā slimnīcu apmaksas modeļa DRG ieviešana (Diagnozēm radniecīgas grupas), e veselības ieviešana un vadlīniju izstrāde racionālu zāļu un medicīnas tehnoloģiju lietošanai.