03.01.2017

Informē par Stradiņu slimnīcas A korpusa attīstības projektu īstenošanu


3.janvārī Ministru kabineta sēdē izskatīta Veselības ministrijas sagatavotā atbildes vēstule Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai par SIA „Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas” (Slimnīca) A korpusa attīstības projektu īstenošanu.

Atbildes vēstulē norādīts, ka šobrīd projekta ieviešana tuvojas noslēgumam un Slimnīcas A korpusa daļēju funkcionēšanu, nodrošinot pacientu apkalpošanu, plānots uzsākt ar 2017.gada 1.jūliju. Savukārt pilnu funkcionalitāti ir plānots nodrošināt 2018.gadā.

Atbildes vēstulē Veselības ministrija informē arī par veiktajiem pasākumiem, īstenojot Slimnīcas A korpusa otrās kārtas īstenošanas uzraudzību: izsludināts atklāts konkurss 2.kārtas būvprojekta izstrādei un būvdarbu autoruzraudzībai, saņemta būvatļauja A korpusa 2.kārtas būvniecībai, iesniegts pagaidu projekta iesniegums izvērtēšanai, veikta topogrāfiskā uzmērīšana un citi darbi ar nolūku nodrošināt savlaicīgu būvdarbu uzsākšanu u.c. pasākumi.

Vēstulē uzsvērts, ka A korpusa pirmās kārtas attīstības projekts ir finansiāli, tehniski un funkcionāli neatkarīgs un funkcionāli nodalīts no A korpusa otrās kārtas attīstības projekta, līdz ar to A korpusa pirmās kārtas attīstības projekta realizācija neietekmē A korpusa otrās kārtas attīstības projekta īstenošanas realizāciju un izmaksu attiecināmību un otrādi.