PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS saraksts un programma Salaspils novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


21.04.2017


Ir aizvadīti 4 spraiga darba pilni gadi. Līdzās gandarījumam par paveikto, tomēr jāatzīst, ka šis laiks ir bijis arī nebijušu sajūtu pilns. Pietiekami pilns, lai pēc notikumiem Ukrainā un Rietumeiropā saprastu, ka mums jākļūst gudrākiem, tālredzīgākiem, rīcībspējīgākiem gan valstī kopumā, gan savā novadā. Stipru valsti veido stipri novadi, stipras ģimenes, drosmīgi cilvēki. Viens no stipras valsts veidošanas pamatiem ir jaunatnes patriotiskā audzināšana. Ne NATO, ne ES, ne kāds cits nenosargās to, ko varam nosargāt tikai mēs paši – savu nacionālo pašcieņu, savu vērtību sistēmu, savas tiesības pateikt „JĀ” un pateikt arī „NĒ” jautājumos, kas ir būtiski mūsu zemei, tautai un valstij!

 

Mērķtiecīgs darbs šajos četros gados par visiem redzamu realitāti ir padarījis lietas, par kurām pirms tam ilgi ticis runāts un runāts: Sporta namu, izremontētas maģistrālās (Rīgas, Skolas un Miera) ielas, abu vidusskolu remontus, jaunu ekspozīciju Daugavas muzejā, labiekārtotu Daugavas pludmali un AKO pieminekļa apkārtni, Stacijas laukumu, skvērus Dienvidu ielā un pie dzelzceļa pārbrauktuves, Tūrisma informācijas centru. Mēs esam darītāji! Arvien tuvāk nāk brīdis, kad pirmais skolas zvans atskanēs jaunajā vidusskolas korpusā ar baseinu. Top jauna bērnudārza projekts, top Saulkalnes centrālais skvērs, uzsākta KN „Enerģētiķis” sen gaidītā rekonstrukcija. Galvenais ir cilvēks!

 

Brīvs, bagāts ar iniciatīvu un gatavību līdzdarboties, savam novadam un valstij līdzi dzīvot gribošs. Tāpēc mēs esam par investīcijām cilvēkā un viņa radošumā. Mēs esam par mērķtiecīgu palīdzības pasākumu kopumu sociālās atstumtības mazināšanai iedzīvotājiem, kuri ne savas gribas dēļ ir nonākuši dzīves grūtībās. Zaļo un Zemnieku savienības sarakstā Salaspils novada domes vēlēšanām ir apvienojušies dažādu profesiju zinoši un pieredzējuši cilvēki.

 

Kandidātu saraksts: 

1

Andrejs Svilāns

2

Zigmārs Zeimulis

3

Miks Balodis

4

Indra Trofimoviča

5

Veneranda Bogdāne

6

Ojārs Kramiņš

7

Edīte Zviedre

8

Ainārs Lāčgalvis

9

Daiga Orbidāne

10

Raivis Škapars

11

Ināra Caunīte

12

Rihards Bērziņš

13

Dace Kaļverša

14

Vladislavs Krasovskis

15

Dmitrijs Kancevičs

16

Zigmārs Gailis

17

Inga Ģēģere

18

Jānis Sutta

19

Rudīte Ķikuste

20

Krists Slokenbergs

 

Par saviem galvenajiem uzdevumiem Salaspils novada attīstībā uzskatām drošību un novada harmonisku attīstību, sabiedrības līdzdalību un tālākas investīcijas dzīves kvalitātes uzlabošanā. To varam panākt:

• Veicinot informācijas apriti starp novada domi un iedzīvotājiem.

• Paplašinot publisko pakalpojumu pieejamību Saulkalnē, Aconē un, pieaugot deklarēto iedzīvotāju skaitam, arī citās apdzīvotajās vietās.

• Veicinot izglītības iestāžu personāla profesionalitāti un tehniskā nodrošinājuma pilnveidošanu mācību kvalitātes uzlabošanai.

• Palīdzot iedzīvotājiem izglītoties namu apsaimniekošanas jautājumos un veicinot sadarbību ar pakalpojumu sniedzējiem.

• Turpinot dzīvojamo ēku siltināšanas programmu.

• Attīstot koplietošanas teritorijas, gājēju un veloceliņus, bērnu un pieaugušo aktīvās atpūtas laukumus.

• Atbalstot talantīgākos skolu jauniešus, sportistus, māksliniekus, novada iedzīvotāju iniciatīvu kultūras un citu projektu realizācijā.

• Atbalstot tradicionālās reliģiskās konfesijas kā neatņemamu kultūras segmentu.

• Turpinot Salaspils novada dabas un kultūras mantojuma apzināšanu, dokumentēšanu un saglabāšanu.

• Veicinot dabas un kultūras mantojuma pieejamību un iekļaušanu tūrisma piedāvājumā.

• Gādājot par uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanu un draudzīgu nodokļu politiku Salaspils novadā.

• Uzlabojot Doles salas ceļu infrastruktūru un Daugavas muzeja pieejamību.

• Turpinot teritorijas labiekārtošanu un ceļu seguma uzlabošanu Saulkalnē, Aconē, Silavas un Purva rajonā.

• Uzsākot Nometņu ielas dīķu apkārtnes labiekārtošanu.

• Turpinot sadarbību ar Nacionālo botānisko dārzu.

 

Dialogam ar novada iedzīvotājiem ir jābūt pastāvīgam un tādu mēs to esam veidojuši visus šos gadus. Jo tikai kopā MĒS VARAM un SALASPILS VAR attīstīties kā dabai un cilvēkam draudzīga vieta ar kvalitatīvu izglītību, pieejamu medicīnisko aprūpi, drošības sajūtu, daudzveidīgu kultūras dzīvi. Pilsēta un novads, kuru ar lepnumu saucam par savējo! 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv