07.02.2017

Uzsāktas ES fondu projektu atlases jau par 3 miljardiem eiro


Otrdien, 7. februārī, Ministru kabinetā (MK) tika izskatīts Finanšu ministrijas (FM) ikmēneša informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) investīciju ieviešanas statusu. Valdības mērķtiecīga darba rezultātā vienu gadu ātrāk nekā paredzēts valdības rīcības plānā ir apstiprināti ES fondu investīciju nosacījumi par 4,1 miljardiem eiro jeb 93% no kopējā ES fondu finansējuma 2014. – 2020. gada plānošanas periodā.

Statistika liecina, ka līdz šim ir izsludinātas projektu atlases par vairāk nekā 3 miljardiem eiro jeb par gandrīz 70% no Latvijai pieejamā ES fondu finansējuma. Attiecīgi 2017. gadā paredzams divreiz lielāks maksājumu apjoms projektos nekā līdz 2016. gada beigām. 2017. gadā uzmanības centrā būs projektu ieviešanas sekmēšana un atbilstoša risku pārvaldība, lai Latvija kopumā spētu maksimāli izmantot ES finansējuma iespējas.

Papildus Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola atzīmēja, ka ES fondu projektu izskatīšanas temps ir vērtējams kā ļoti labs – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra projektus izvērtē par vidēji 30% ātrāk nekā noteikts normatīvos aktos, līgumus slēdz un veic atbalsta maksājumus ātrāk nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Līdz 1. februārim Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā noslēgti projektu līgumi par 32,73% finansējuma jeb 1,44 miljardiem eiro un veikti maksājumi projektos par 5,9% finansējuma jeb 262 miljoniem eiro.

Progress vērojams it īpaši transporta un uzņēmējdarbības nozarē, piemēram, šobrīd tiek aktīvi slēgti projektu līgumi par klasteru un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanas attīstību un saistīto pētniecību, tādējādi veicinot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju. Lai arī projektu aktīva ieviešana ir sākusies salīdzinoši nesen, līdz šim ir pabeigta autoceļa segas un tilta pārbūve Rīgas – Liepājas autoceļa posmā ar tiltu pār Apšupi, ieguldot no Kohēzijas fonda 9,64 miljonus eiro. Tāpat ir pabeigta Ogres upes aizsargdambja rekonstrukcija, investējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 0,78 miljonus eiro.

Vienlaikus 2017. gadā paredzamie izaicinājumi ES fondu jomā ir nodrošināt strauju un pastāvīgu projektu uzsākšanas un finanšu plūsmas pieaugumu, ņemot vērā, ka 2017. un 2018. gada beigās dalībvalstīm ir jāsasniedz minimālais Eiropas Komisijai deklarējamo izdevumu apmērs. Lai arī šī brīža prognozes liecina par iespēju saņemt visu Latvijai pieejamo ES finansējumu, tomēr, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, ir jārada pietiekoša “drošības rezerve”, tādēļ FM akcentē nepieciešamību intensificēt projektu ieviešanu un naudas plūsmu, novēršot riskus proaktīvi jau šobrīd.

Nozaru ministrijām pēc iespējas drīzāk jāpieņem atlikušie lēmumi par investīcijām, tai skaitā, kam kavēta MK noteikumu apstiprināšana, piemēram, Torņakalna transporta mezglā, starptautiskajā sadarbībā izglītības un zinātnes jomā, siltumtīklu energoefektivitātē un ārstu piesaistē reģionos. FM aicina atbildīgās ministrijas pievērst uzmanību un paātrināt atlikušo MK noteikumu virzību, tāpat arī proaktīvi risināt citus ministriju kompetences jautājumus, kas var veicināt labāku rezultātu sasniegšanu.

FM arī turpmāk turpinās iesākto labo praksi valdības un sabiedrības regulārā informēšanā par gada plānu izpildes sniegumu un sniedzot priekšlikumus. Regulāra informācijas sniegšana MK ir efektīvs instruments valdības iespējamam atbalstam lēmumiem un rīcībai, kad nepieciešams. FM sadarbībā ar CFLA un nozaru ministrijām šobrīd apkopo informāciju, lai sagatavotu detalizētu 2017.gadā sasniedzamo finanšu rādītāju un rezultātu rādītāju aktuālo prognozi, par ko plānots 2017. gada marta vidū informēt valdību.

Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par ES fondu ieviešanas gaitu un iespēju pieņemt operatīvus lēmumus risku pārvaldības ietvaros, FM MK sniedz ikmēneša operatīvo informāciju par ES Kohēzijas politikas fondu ieviešanas plāna izpildi, kā arī reizi pusgadā – informatīvo ziņojumu par investīciju progresu, minot būtiskas problēmas ES fondu ieviešanā un sniedzot priekšlikumus to risinājumiem. Papildus, sākot ar 2016. gadu, ES fondu vadošā iestāde katru ceturksni Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai iesniedz pārskatus par ES fondu investīciju progresu, kā arī ar 2017.gadu reizi mēnesī pārskatus Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.