03.02.2017

Par savlaicīgas diagnostikas un ārstēšanās iespējām onkoloģijas pacientiem


Sagaidot Pasaules pretvēža dienu – 4.februāri – , Veselības ministrija vērš uzmanību uz jau īstenotajiem pasākumiem onkoloģisko pacientu veselības aprūpes uzlabošanā, kā arī informē par plānotajiem reformu pasākumiem onkoloģisko slimību diagnostikas un ārstēšanas veicināšanā. 

Lai panāktu savlaicīgu onkoloģisku slimību diagnostiku un ārstēšanu, Veselības ministrija jau kopš pagājuša gada oktobra ieviesusi jaunu kārtību pacientu aprūpē. Jaunā kārtība paredz, ka ģimenes ārsti savlaicīgas izmeklēšanas un ārstēšanas uzsākšanai var nosūtīt nepieciešamo izmeklējumu veikšanai uz ārstniecības iestādēm pacientus, kuriem ir medicīniski pamatotas aizdomas par ļaundabīgu audzēju. Attiecīgie izmeklējumi ir jāsaņem 10 darbadienu laikā no vēršanās ārstniecības iestādē un tiek apmaksāti pēc fakta – virs līgumos ar Nacionālo veselības dienestu noteiktā pakalpojuma apjoma (kvotas). 

Savukārt, lai panāktu vēl pamanāmākus un nozīmīgākus uzlabojumus onkoloģiskajiem pacientiem, konkrētajai jomai šogad ir novirzīti papildus 12,3 miljoni eiro – diagnostisko izmeklējumu skaita palielināšanai primārajā, ambulatorajā un sekundārajā veselības aprūpē, speciālistu konsultāciju skaita palielināšanai, ārstēšanai stacionārā, kompensējamo medikamentu pieejamības palielināšanai u.c. Līdztekus piešķirtajam finansējumam Veselības ministrijā ir izstrādāts plāna projekts onkoloģijas pacientu aprūpes uzlabošanai 2017.-2020.gadam, kura mērķis ir uzlabot situāciju primārajā diagnostikā un ārstēšanā biežākajās ļaundabīgo audzēju lokalizācijās, pilnveidot esošo skrīningu aptveri un kvalitāti un paplašināt paliatīvās aprūpes pieejamību.
 
Lai sasniegtu plāna mērķus, ir virkne nozīmīgu pasākumu, ko Veselības ministrija plāno īstenot:

•    onkoloģisko slimību riska faktoru izplatības mazināšana (mazinot atkarību izraisošu vielu lietošanu, ultravioletā starojuma iekārtu izmantošanu; veicot sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumus u.c.); 
•    organizēta vēža skrīninga koordinācijas un uzraudzības uzlabošana (palielinot skrīninga aptveres rādītājus, izstrādājot skrīninga pakalpojumu kvalitātes un kontroles sistēmu u.c.); 
•    agrīnas diagnostikas, ārstēšanas un dinamiskās novērošanas uzlabošana (izstrādājot onkoloģisko pacientu izmeklēšanas un ārstēšanas organizatorisko kārtību jeb ceļa karti; uzlabojot agrīnas ļaundabīgo audzēju diagnostikas pieejamību primārajā veselības aprūpes līmenī; nosakot kārtību ļaundabīgo audzēju sekundārās diagnostikas algoritma ieviešanai u.c. pasākumi);
•    kompensējamo medikamentu pieejamības palielināšana;
•    medicīniskās rehabilitācijas un paliatīvās aprūpes uzlabošana. 

"Lai arī pašlaik veselības aprūpes finansējums nav pietiekams, lai diagnostikas un ārstēšanas pakalpojumus onkoloģiskiem pacientiem nodrošinātu pilnībā, svarīgi, ka jau esošā finansējuma ietvaros varam mainīt pašu sistēmu un ieviest jaunus risinājumus. Aktīvas multidisciplināras pieejas rezultātā būs iespējams sasniegt, ka onkoloģiskās saslimšanas tiks diagnosticētas un ārstētas laicīgāk un aptvers lielāku populāciju. Jau pirmajos mēnešos ir redzams, ka zaļais koridors strādā. Kopīgi ar ārstniecības personu ieguldījumu un, pirmkārt, katram cilvēkam apzinoties personīgo atbildību pret savu veselību, varam samazināt gan saslimstību, gan mirstību no onkoloģiskām slimībām,” norāda veselības ministre Anda Čakša. 

Statistikas dati liecina, ka mirstības rādītāji no ļaundabīgajiem audzējiem Latvijā ir augsti un ļaundabīgie audzēji ir otrs biežākais nāves cēlonis. Līdz ar to ir jāaktualizē arī sabiedrības un katra indivīda loma savas veselības saglabāšanā un uzturēšanā. Atgādinām, ka veselības saglabāšana un uzturēšana ir ne tikai veselības aprūpes sistēmas uzdevums – veselīga dzīvesveida paradumi (fiziskas aktivitātes, veselīgs uzturs, atturēšanās no kaitīgiem ieradumiem u.c.) ir priekšnosacījumi, kas būtu jāievēro ikvienam, lai pēc iespējas mazinātu onkoloģisko slimību riska faktorus.