03.02.2017

Centrālā vēlēšanu komisija izsludina 3.jūnija pašvaldību vēlēšanas un nosaka pašvaldībās ievēlamo deputātu skaitu


Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) izsludināja  3. jūnija pašvaldību vēlēšanas un noteica republikas pilsētu domēs un  novadu domēs ievēlamo deputātu skaitu. Pavisam 119 pašvaldību domēs būs  jāievēl 1614 deputāti. 40 pašvaldībās būs jāievēl deviņi deputāti,  četrās pašvaldībās – 13 deputāti, 58 pašvaldībās – 15 deputāti, 16  pašvaldībās – 17 deputāti, un Rīgas domē - 60 deputāti.

Pašvaldību domēs ievēlamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds pašvaldībā reģistrēts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā vēlēšanu izsludināšanas dienā.

Četru gadu laikā kopš iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām divās pašvaldībās – Jēkabpils novadā un Mārupes novadā – notikušas tādas iedzīvotāju skaita izmaiņas, kas ietekmēs šajās pašvaldībās ievēlamo deputātu skaitu. Jēkabpils novadā iedzīvotāju skaits šo gadu laikā sarucis, un šajās vēlēšanās Jēkabpils novada domē būs deviņas deputātu vietas līdzšinējo 15 deputātu vietā. Savukārt Mārupes novadā gluži pretēji – iedzīvotāju skaits pārkāpis 20001 robežu, tāpēc attiecīgi no 15 uz 17 palielināsies arī domē ievēlamais deputātu skaits.

Pašvaldību domēs ievēlamais deputātu skaits noteikts Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā. Atbilstoši tam novadu ar mazāk nekā 5000 iedzīvotāju domēs ievēlami 9 deputāti, novados ar iedzīvotāju skaitu no 5001 līdz 20 000 – 15 deputāti, ar iedzīvotāju skaitu no 20 001 līdz 50 000 – 17 deputāti, bet novados ar vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju – 19 deputāti. Savukārt republikas pilsētās ar mazāk nekā 50 000 iedzīvotāju domēs ievēlami 13 deputāti, bet pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits lielāks par 50 000, – 15 deputāti. Izņēmums ir Rīgas dome, kuras deputātu skaits ir 60.

Salīdzinājumam 2013. gada pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēti 1618 deputāti, no tiem 39 pašvaldībās – deviņi deputāti, četrās pašvaldībās – 13 deputāti, 60 pašvaldībās – 15 deputāti, 15 pašvaldībās – 17 deputāti, un Rīgas domē - 60 deputāti.