31.01.2017

Atvieglos māsu un vecmāšu resertifikācijas prasības


31.janvārī,  Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas  izstrādātie grozījumi, kas paredz izmaiņas ārstniecības personu  sertifikācijas kārtībā*. Grozījumi ir izstrādāti, lai risinātu  cilvēkresursu (māsu un vecmāšu) trūkumu veselības aprūpes iestādēs.                                                  

Lai atvieglotu māsu un vecmāšu resertifikāciju, paredzēts samazināt nepieciešamo resertifikācijas tālākizglītības iegūto punktu skaitu. Paredzēts, ka turpmāk, lai veiktu resertifikāciju, māsām un vecmātēm pietiks ar 100 iegūtiem tālākizglītības punktiem pašreizējo 150 punktu vietā. Vienlaikus Latvijas Māsu asociācija norāda, ka pacientu aprūpes kvalitāte, samazinot tālākizglītības punktu skaitu, netiks apdraudēta, jo resertifikācijas process ir attiecināms uz praktizējošām māsām un vecmātēm.

Grozījumi arī paredz atvieglot iespēju sertificētām ārstniecības personām veikt resertifikāciju un turpināt praktizēt specialitātē. Gadījumos, kad netiek piemērota resertifikācija, atkārtoti pretendējot uz sertifikāta iegūšanu, ārstniecības personai nav vēlreiz jāiesniedz izvērtēšanai izglītības dokumenti (izglītības dokuments par iegūto medicīnisko izglītību, dokuments par iegūto specialitāti).   

Minētie grozījumi izstrādāti sociālā dialoga ietvaros ar darba devēju, arodbiedrību un ārstniecības personu profesionālo organizāciju pārstāvjiem. 


* Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.943 ”Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”