24.01.2017

Veidos Stradiņu slimnīcas attīstības koordinācijas un uzraudzības padomi


24.janvārī  Ministru kabineta sēdē tika izskatīta Veselības ministrijas sagatavotā  atbildes vēstule par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas  attīstības koordinācijas un uzraudzības padomes izveidi Saeimas Publisko  izdevumu un revīzijas komisijai (turpmāk – Komisija).                                                   

Atbildes vēstulē Veselības ministrija norāda, ka tiks izveidota Koordinācijas un uzraudzības padome, kuru vadīs veselības ministre.  Koordinācijas un uzraudzības padomē dalībai tiks uzaicināti Komisijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Rīgas Domes, Latvijas Lielo slimnīcu biedrības un Stradiņa slimnīcas Medicīnas padomes pārstāvji. 

Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Veselības ministrijai līdz 2017.gada 1.martam būs jāsagatavo un jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projekts par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas attīstības koordinācijas un uzraudzības padomes izveidi.