24.01.2017

Apstiprina grozījumus medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un ieviešanas kārtībā


24.janvārī  Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas  izstrādātie grozījumi noteikumos, kuros noteikta ārstniecībā izmantojamo  medicīnisko tehnoloģiju (metožu, medicīnisko ierīču un zāļu)  apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība.*                                                  

Saskaņā ar noteikumu pašreizējo redakciju visas medicīniskās tehnoloģijas apstiprina Nacionālais veselības dienests (NVD), lai gan zāļu un medicīnisko ierīču reģistrēšanas (apstiprināšanas) kārtība jau ir noteikta citos normatīvajos aktos**. Grozījumi paredz, ka gadījumā, ja jaunā medicīniskā tehnoloģija ietvers tikai zāļu vai medicīnisko ierīču lietošanu atbilstoši tam, kā to lietošanas instrukcijā paredzējis ražotājs, papildus apstiprināšana NVD nebūs nepieciešama. Apstiprināšana NVD turpmāk būs attiecināma uz kompleksām medicīniskajām tehnoloģijām, kas ietver metodes, zāles un medicīniskās ierīces, kā arī metodēm, kurās nav paredzēta zāļu un medicīnisko ierīču lietošana.

Turpmāk iesniegumu medicīniskās tehnoloģijas apstiprināšanai vai anulēšanai drīkstēs iesniegt tikai ārstniecības iestāde vai ārstniecības personu profesionāla asociācija, lai nodrošinātu, ka medicīniskā tehnoloģija atbilst nozares vajadzībām. 

Tā kā atbilstoši Tiesu ekspertu likumam tiesu ekspertīzes metodes apraksts ir ierobežotas pieejamības informācija, tiek noteikti ierobežojumi attiecībā uz tiesu medicīnas ekspertīzē, tiesu psihiatrijas ekspertīzē un narkoloģijas ekspertīzē lietojamo tehnoloģiju publiskošanu. Tāpat tiek noteikts izņēmums attiecībā uz tiesu ekspertīzē izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanai iesniedzamo informāciju un pārskatu sniegšanu.


* Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.468 „Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība”
**MK 2006.gada 9.maija noteikumi Nr.376 „Zāļu reģistrēšanas kārtība” un MK 2005.gada 2.augusta noteikumi Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”.