VIZUĀLĀ IDENTITĀTE
 
Logotips un krāsas
 

 

 
Logotipa lietojums